O nas

Przedsiębiorstwo P.H.U. PLATO rozpoczęło swoją działalność w 1992 roku. P.H.U. Plato z siedzibą w Kępnie przy ul. Sienkiewicza 61 jest przedsiębiorstwem transportowym specjalizującym się w drogowym transporcie ładunków powstałym na bazie piętnastoletniego doświadczenia w transporcie krajowym i międzynarodowym. Status prawny omawianego podmiotu gospodarczego to osoba fizyczna, działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wydanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Kępno. P.H.U. Plato zaczynało mając do dyspozycji 2 ciągniki siodłowe z naczepami służące do transportu węgla kamiennego na terenie kraju. W 1994 omawiana jednostka gospodarcza rozszerzyła zakres działalności o usługi w transporcie międzynarodowym. Przedsiębiorstwo świadczyło również w latach 1998-2000 usługi w zakresie napraw samochodów i autobusów na podstawie umowy o wykonywanie napraw i obsługi technicznej autobusów stanowiących własność PKS Ostrów Wielkopolski.

Dzięki wysiłkowi włożonemu przez właściciela w rozwój przedsiębiorstwa, oraz bardzo dobrą jakość oferowanych usług transportowych Właściciel Grzegorz Hojka chcąc bardziej zaangażować swoje córki w działalność firmy w 2007 roku postanowił przekształcić firmę i wraz z córkami Agnieszką i Karoliną utworzył spółkę PLATO GAK HOJKA SP J. Zakupiono rozległy teren wraz z halami magazynowymi w miejscowości Chojęcin gdzie obecnie Spółka ma swoją siedzibę.

PLATO GAK HOJKA SP J obecnie dysponuje 15 ciągnikami siodłowymi wraz z naczepami standardowymi jak i specjalistycznymi a także samochodami do pilotowania ładunków ponadnormatywnych.

Dzięki dobrej polityce jakości oraz znakomitym referencjom oferowanych usług w kraju jak i za granicą PLATO GAK HOJKA SP J w grudniu 2013 otrzymała certyfikat ISO 9001:2008. Obecnie trwają również przygotowania do systemu HSE Heath, Safety and Environment co oznacza systemowe podejście do bhp i ochrony środowiska.

PLATO GAK HOJKA SP J ma licencję na wykonywanie transportu międzynarodowego wydaną przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego jak również właściciele posiadają Certyfikat Kompetencji Zawodowych.

Ekologia w Plato

Dbamy o środowisko w trosce o obecne i przyszłe pokolenia.

PLATO GAK dokłada wszelkich starań, aby stałemu rozwojowi firmy towarzyszyła także troska o środowisko naturalne. Ciągniki siodłowe we flocie firmy PLATO GAK spełniają normy emisji spalin EURO5.

Dążymy do unowocześniania floty, poprzez dobór nowych aut z bardziej ekologicznymi silnikami co pozwala na zmniejszenie zatrucia środowiska. Dużym znaczeniem w polityce proekologicznej firmy odgrywa też recykling. Przetwarzaniu podlegają przede wszystkim ogumienia samochodów, odpady warsztatowe, a także odpady biurowe.

Kierowcy firmy PLATO GAK stosując ekologiczne techniki prowadzenia pojazdów również mają swój wkład w ochronę środowiska. Płynna jazda, odpowiednia zmiana biegów, właściwe ciśnienie w oponach to tylko niektóre techniki, które mają wpływ na oszczędności w spalaniu paliwa a co za tym idzie mniejszej emisji spalin.

Polityka jakości

Sposób w jaki firma Plato G.A.K. dba o polepszenie jakości usług.

Najważniejszym celem firmy Plato G.A.K. Hojka jest jej rozwój, poprzez utrzymanie dotychczasowych oraz ciągłe rozszerzenie własnej oferty w zakresie transportu krajowego i międzynarodowego.

Środkiem, za pomocą, którego realizujemy nasz cel jest:

  • identyfikacja i spełnienie oczekiwań naszych Klientów,
  • zapobieganie sprzedaży usług nie spełniających określonych wymagań,
  • zapewnienie doświadczonego i stale podnoszącego swoje kwalifikacje personelu,
  • modernizacja posiadanego sprzętu i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w celu doskonalenia jakości naszych usług, konsekwentne stosowanie, rozwijanie i doskonalenie systemu zarządzania opartego na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2009,
  • usprawnienie partnerskiej obustronnie korzystnej współpracy z naszymi dostawcami.

Jesteśmy przekonani, że powyższe założenia konsekwentnie realizowane w systemie zarządzania jakością zorientowanym na klienta, przyczynią się do umocnienia naszej pozycji na rynku, pozyskania nowych zleceniodawców oraz doskonalenia współpracy z dotychczasowymi klientami.

Dla wywiązania się z powyższych zobowiązań deklarujemy zapewnienie odpowiednich zasobów finansowych, personalnych i materialnych oraz maksymalne wykorzystanie potencjału intelektualnego i fachowości naszych pracowników.

Właściciel zobowiązuje się do spełnienia wymagań prawnych w zakresie jakości oraz ciągłego i świadomego doskonalenia przyjętego systemu zarządzania.

Będziemy dążyć do tego, aby nasza firma postrzegana była na rynku jako partner godny najwyższego zaufania.

Chcemy, by nasz klient wiedział, że Jakość to nasz atut.

Certyfikaty

Świadectwo od Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP

Świadectwo ukończenia szkolenia wystawione przes SITK

Szkolenie z zakresu zagadnień dotyczących zmian prawnych związanych z wykonywaniem transportu drogowego.

sprawdź »

Licencja od Generalnego Inspektora Transportu Drogowego

Licencja wydana przez GITD w ramach wspólnoty EU

Uprawnia do wykonywania międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego rzeczy na wszelkich trasach, dla przewozów lub części przewozów realizowanych zarobkowo na terytorium Wspólnoty.

sprawdź »

Certyfikat od Instytutu Transportu Samochodowego

Certyfikat kompetencji zawodowych

Dowód kompetencji zawodowych Pana Grzegorza Hojka niezbędnych do podjęcia i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.

sprawdź »

Certyfikat od Instytutu Transportu Samochodowego

Certyfikat kompetencji zawodowych

Dowód kompetencji zawodowych Pani Agnieszki Hojka niezbędnych do podjęcia i wykonywania międzynarodowego transportu drogowego rzeczy.

sprawdź »

Certyfikat jakości ISO

ISO 9001:2008

Audyt przeprowadzony przez Germainscher Lloyd Polen Sp.z o.o. Oddział Warszawa wykazał, że system zarządzania jakością spełnia wymagania normy ISO 9001:2008.

sprawdź »